Infowood Technologies е една от водещите компании в международната сфера на професионалния софтуерен дизайн.

От 1988 г. произвежда специализиран софтуер, който предлага цялостни решения за дизайн, представяне, разходи и поръчки на дизайнери и производители на кухня, баня, мебели за детски стаи, мебели за дома и офиса, декоратори и архитекти.

Непрекъснато следи развитието в индустрията за кухня-баня-мебели (от която тя е част), както и промените, които се случват в международен план в областта на програмирането и ги интегрира в новите издания на „1992“.

Услугите, които предлага, непрекъснато се подобряват, разширяват и развиват и са пряко пропорционални на непрекъснатото възходящо развитие на компанията.