Στις αρχές του 2003 η infowood προχώρησε στην αγορά οικοπέδου 8,5 στρεμμάτων σε περιοχή έξω από το Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί έχουν ανεγερθεί οι νέες της εγκαταστάσεις, σ’ ένα μοντέρνο κτίριο συνολικού εμβαδού 3200 τ.μ, και από το Νοέμβρη του 2006 εκεί στεγάζεται πλέον η εταιρία

Στο νέο πολυώροφο κτίριο της εταιρίας στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης,ανάπτυξης, πωλήσεων, marketing, λογιστηρίου, παραγωγής, τεχνικής υποστήριξης, τα γραφεία παραμετροποίησης, το δημιουργικό τμήμα, το τμήμα web development και οι άλλες δραστηριότητες της εταιρίας. Επίσης λειτουργούν και δύο πλήρως εξοπλισμένοι χώροι εκπαίδευσης.

MesaΣήμερα η Ιnfowood Τechnologies στελεχώνεται με περισσότερους από 30 ανθρώπους, οι οποίοι σε ποσοστό πάνω από 70% είναι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών.

Η συνεχής ανάπτυξη-επέκταση της εταιρίας τα τελευταία χρόνια σε νέες αγορές και προϊόντα είχε άμεση αντανάκλαση σε πολλούς τομείς:

  • στο ανθρώπινο δυναμικό και σε συνθήκες εργασίας υψηλών προδιαγραφών
  • σε υποδομές για την εκπαίδευση-επιμόρφωση των πελατών και των συνεργατών αλλά και για την φιλοξενία των συνεργατών του εξωτερικού
  • σε θέματα όπως η ασφάλεια δεδομένων και ο εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την υποστήριξη της.
  • στη διεύρυνση του πελατολογίου της στο δύσκολο χώρο των διακοσμητών και των αρχιτεκτόνων, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.