Η  υπηρεσία αυτή προσφέρει την δυνατότητα, σε οποιονδήποτε χρήστη των πακέτων 1992 Enterprise, 1992 Professional και Cut-it Pro, που αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα ή χρειάζεται εκπαίδευση, να ζητήσει την επίσκεψη τεχνικού της Ιnfowood Τechnologies στον χώρο του.

Η παραπάνω υπηρεσία είναι ανεξάρτητη και δεν απαιτεί να υπάρχει συμβόλαιο υποστήριξης σε ισχύ από τον πελάτη.