Το συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης (technical support) της Infowood Technologies προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες που το καθιστούν απαραίτητο σε κάθε χρήστη.


Πιο αναλυτικά το συμβόλαιο υποστήριξης περιλαμβάνει:

  • Τηλεφωνική υποστήριξη καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή ) 09:00 -13:00.
  • Αποστολή e-mail & fax διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα σας.
  • Αποστολή e-mail με συμπληρωματικές σημειώσεις για εξειδικευμένα θέματα.
  • Αποστολή βοήθειας σε μορφή video.
  • Εκπαίδευση 3 (τριών) δίωρων μαθημάτων στα κεντρικά γραφεία της Infowood Technologies στη Θεσσαλονίκη.
  • Δωρεάν δημιουργία νέων CD’s σε περίπτωση που έχουν καταστραφεί.
  • Δωρεάν έλεγχος του κλειδιού σε περίπτωση αναφοράς προβλήματος.
  • Δωρεάν επανεγκατάσταση των προϊόντων (1992 & Cut it) στα κεντρικά γραφεία της Infowood Technologies στη Θεσσαλονίκη.
  • Δωρεάν κάθε ενημέρωση (updates) της έκδοσης αγοράς.